"Đã đến lúc bạn biết điểm số, Mary yêu tôi bây giờ, không phải bạn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Đã đến lúc bạn biết điểm số, Mary yêu tôi bây giờ, không phải bạn." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đã đến lúc bạn biết điểm số, Mary yêu tôi bây giờ, không phải bạn." dịch sang tiếng anh là: It's time you knew the score, Mary loves me now, not you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login