"Tài liệu về nghiên cứu gần đây đã được thêm vào phiên bản mới này." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tài liệu về nghiên cứu gần đây đã được thêm vào phiên bản mới này." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tài liệu về nghiên cứu gần đây đã được thêm vào phiên bản mới này." dịch câu này sang tiếng anh là: Material about recent research has been added to this new edition.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login