"Ai đó chạy vào bên hông xe của tôi." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ai đó chạy vào bên hông xe của tôi." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ai đó chạy vào bên hông xe của tôi." câu này tiếng anh là: Someone ran into the side of my car.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login