"Cuộc đối thoại đã được các diễn viên thực hiện trong buổi diễn tập." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cuộc đối thoại đã được các diễn viên thực hiện trong buổi diễn tập." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc đối thoại đã được các diễn viên thực hiện trong buổi diễn tập." câu này tiếng anh dịch: The dialogue was worked out by actors in rehearsal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login