"Họ đã không chuẩn bị để chấp nhận các điều kiện của hợp đồng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Họ đã không chuẩn bị để chấp nhận các điều kiện của hợp đồng." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã không chuẩn bị để chấp nhận các điều kiện của hợp đồng." dịch sang tiếng anh là: They were unprepared to accept the conditions of the contract.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login