"Tôi biết nó nghe có vẻ ngô nghê, nhưng tôi mơ về cô ấy mỗi đêm." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi biết nó nghe có vẻ ngô nghê, nhưng tôi mơ về cô ấy mỗi đêm." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi biết nó nghe có vẻ ngô nghê, nhưng tôi mơ về cô ấy mỗi đêm." tiếng anh câu này dịch: I know it sounds corny, but I dream about her every night.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login