"Cô sống trong nỗi sợ hãi của căn bệnh trở lại." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Cô sống trong nỗi sợ hãi của căn bệnh trở lại." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô sống trong nỗi sợ hãi của căn bệnh trở lại." dịch câu này sang tiếng anh là: She lives in dread of the disease returning.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login