"Nếu bạn hỏi tôi, toàn bộ điều hút." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Nếu bạn hỏi tôi, toàn bộ điều hút." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn hỏi tôi, toàn bộ điều hút." tiếng anh câu này là:If you ask me, the whole thing sucks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login