"Anh là một người nhút nhát, hay nói." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh là một người nhút nhát, hay nói." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh là một người nhút nhát, hay nói." tiếng anh câu này dịch: He is a shy soft-spoken person.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login