"Những người lính khác nhanh chóng tham gia vào cuộc cạnh tranh, phát động các cuộc tấn công tên lửa trong thành phố." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Những người lính khác nhanh chóng tham gia vào cuộc cạnh tranh, phát động các cuộc tấn công tên lửa trong thành phố." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những người lính khác nhanh chóng tham gia vào cuộc cạnh tranh, phát động các cuộc tấn công tên lửa trong thành phố." dịch sang tiếng anh là: The other soldiers quickly joined the fray, launching missile attacks in the city.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login