"Đến cuối trò chơi, sân vận động gần như bỏ trống." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Đến cuối trò chơi, sân vận động gần như bỏ trống." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đến cuối trò chơi, sân vận động gần như bỏ trống." câu này tiếng anh là: By the end of the game, the stadium was almost vacant.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login