"Tất cả những sự thật lớn bắt đầu như những lời báng bổ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tất cả những sự thật lớn bắt đầu như những lời báng bổ." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả những sự thật lớn bắt đầu như những lời báng bổ." câu này tiếng anh dịch: All great truths begin as blasphemies.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login