"Jonson là người thừa kế chính trị của ông với tư cách là lãnh đạo của Đảng Quốc gia." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Jonson là người thừa kế chính trị của ông với tư cách là lãnh đạo của Đảng Quốc gia." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jonson là người thừa kế chính trị của ông với tư cách là lãnh đạo của Đảng Quốc gia." câu này dịch sang tiếng anh là: Jonson was his political heir as leader of the Nationalist Party.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login