"Tôi sẽ xâm nhập nếu tôi đi với bạn?" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi sẽ xâm nhập nếu tôi đi với bạn?" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ xâm nhập nếu tôi đi với bạn?" dịch sang tiếng anh: Would I be intruding if I came with you?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login