"Tôi không biết tại sao anh ta ở lại với cô ấy - cô ấy đối xử với anh ta như bụi bẩn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi không biết tại sao anh ta ở lại với cô ấy - cô ấy đối xử với anh ta như bụi bẩn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không biết tại sao anh ta ở lại với cô ấy - cô ấy đối xử với anh ta như bụi bẩn." tiếng anh câu này dịch: I don't know why he stays with her - she treats him like dirt.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login