"Giải thưởng là một chuyến đi được trả toàn bộ chi phí đến Rio." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Giải thưởng là một chuyến đi được trả toàn bộ chi phí đến Rio." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giải thưởng là một chuyến đi được trả toàn bộ chi phí đến Rio." câu này tiếng anh dịch: The prize is an all-expenses-paid trip to Rio.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login