"Tờ báo này đáng tin cậy, nó luôn luôn nói sự thật." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tờ báo này đáng tin cậy, nó luôn luôn nói sự thật." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tờ báo này đáng tin cậy, nó luôn luôn nói sự thật." câu này dịch sang tiếng anh:This newspaper is dependable, it always tells the truth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login