"Nó chỉ có giá năm điểm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Nó chỉ có giá năm điểm." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó chỉ có giá năm điểm." tiếng anh là: It only costs a five-spot.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login