"Chúng tôi đang chờ nhận được thông tin thêm." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Chúng tôi đang chờ nhận được thông tin thêm." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đang chờ nhận được thông tin thêm." tiếng anh câu này dịch: We are awaiting the receipt of further information.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login