"Các bác sĩ đã phải cắt bỏ chân của cô vì lưu thông xấu." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Các bác sĩ đã phải cắt bỏ chân của cô vì lưu thông xấu." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các bác sĩ đã phải cắt bỏ chân của cô vì lưu thông xấu." dịch câu này sang tiếng anh: Doctors had to remove her leg because of bad circulation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login