"Các phóng viên bắt đầu bay lên vì máu của tổng thống." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Các phóng viên bắt đầu bay lên vì máu của tổng thống." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các phóng viên bắt đầu bay lên vì máu của tổng thống." câu này tiếng anh dịch: Reporters began baying for the president's blood.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login