"Mục tiêu thứ ba là một món quà tuyệt đối." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Mục tiêu thứ ba là một món quà tuyệt đối." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mục tiêu thứ ba là một món quà tuyệt đối." tiếng anh dịch: The third goal was an absolute gift.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login