"Tôi đến trực tiếp tôi nhận được tin nhắn của bạn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi đến trực tiếp tôi nhận được tin nhắn của bạn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đến trực tiếp tôi nhận được tin nhắn của bạn." tiếng anh câu này dịch: I came directly I got your message.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login