"Tôi nghĩ rằng tôi có thể đến vào thứ ba tới, nhưng tôi sẽ gửi cho bạn một xác nhận qua đường bưu điện." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi nghĩ rằng tôi có thể đến vào thứ ba tới, nhưng tôi sẽ gửi cho bạn một xác nhận qua đường bưu điện." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ rằng tôi có thể đến vào thứ ba tới, nhưng tôi sẽ gửi cho bạn một xác nhận qua đường bưu điện." câu này tiếng anh là: I think I can come next Tuesday, but I will send you a confirmation by post.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login