"Nhân viên cứu hộ đã kinh hoàng trước những gì họ nhìn thấy." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Nhân viên cứu hộ đã kinh hoàng trước những gì họ nhìn thấy." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên cứu hộ đã kinh hoàng trước những gì họ nhìn thấy." dịch sang tiếng anh: Rescue workers were appalled at what they saw.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login