"Những lời đầu tiên của ông là một lời chào đến người dân Nam Phi." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Những lời đầu tiên của ông là một lời chào đến người dân Nam Phi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những lời đầu tiên của ông là một lời chào đến người dân Nam Phi." tiếng anh câu này dịch: His first words were a salute to the people of South Africa.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login