"Cô có một ánh mắt ám ảnh, như thể cô không ngừng lo lắng hay sợ hãi." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Cô có một ánh mắt ám ảnh, như thể cô không ngừng lo lắng hay sợ hãi." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô có một ánh mắt ám ảnh, như thể cô không ngừng lo lắng hay sợ hãi." dịch câu này sang tiếng anh: She had a haunted look, as if she were constantly anxious or afraid.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login