"Nhân viên bán hàng có được một khoản trợ cấp số dặm hào phóng hoặc một chiếc xe của công ty." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Nhân viên bán hàng có được một khoản trợ cấp số dặm hào phóng hoặc một chiếc xe của công ty." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên bán hàng có được một khoản trợ cấp số dặm hào phóng hoặc một chiếc xe của công ty." tiếng anh dịch: Sales staff get a generous mileage allowance or a company car.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login