"Bên ngoài trời đang mưa." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bên ngoài trời đang mưa." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bên ngoài trời đang mưa." tiếng anh câu này dịch: It's raining pitchforks outside.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login