"Những cuốn sách về cuộc phiêu lưu của cô mang lại sự thích thú và cảm hứng cho những người đi du lịch bằng ghế bành." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Những cuốn sách về cuộc phiêu lưu của cô mang lại sự thích thú và cảm hứng cho những người đi du lịch bằng ghế bành." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những cuốn sách về cuộc phiêu lưu của cô mang lại sự thích thú và cảm hứng cho những người đi du lịch bằng ghế bành." dịch câu này sang tiếng anh là: Her books about her adventures give enjoyment and inspiration to armchair travellers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login