"Họ đang cày một luống cô đơn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Họ đang cày một luống cô đơn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đang cày một luống cô đơn." câu này tiếng anh dịch: They were ploughing a lonely furrow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login