"Nói không thành lời." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nói không thành lời." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nói không thành lời." câu này dịch sang tiếng anh:Speak not injurious words.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.