"Bạn có thể lắp lửa điện cho tôi không?" tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Bạn có thể lắp lửa điện cho tôi không?" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể lắp lửa điện cho tôi không?" tiếng anh dịch: Can you fit the electric fire for me?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login