"Nhà xuất bản đã bán bản quyền của cuốn tiểu thuyết cho một nhà sản xuất phim." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Nhà xuất bản đã bán bản quyền của cuốn tiểu thuyết cho một nhà sản xuất phim." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà xuất bản đã bán bản quyền của cuốn tiểu thuyết cho một nhà sản xuất phim." dịch sang tiếng anh: The publisher sold the copyright on the novel to a movie producer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login