"Bạn đang nói thối tuyệt đối!" tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Bạn đang nói thối tuyệt đối!" tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đang nói thối tuyệt đối!" câu này tiếng anh dịch: You are talking absolute rot!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login