"Quần áo ấm là phải trong núi." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Quần áo ấm là phải trong núi." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quần áo ấm là phải trong núi." câu này dịch sang tiếng anh là: Warm clothes are a must in the mountains.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login