"Cặp kính đen của cô mang đến cho cô một không khí huyền bí." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cặp kính đen của cô mang đến cho cô một không khí huyền bí." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cặp kính đen của cô mang đến cho cô một không khí huyền bí." dịch sang tiếng anh: Her dark glasses gave her an air of mystery .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login