"Câu lạc bộ sức khỏe tính phí thành viên hàng năm." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Câu lạc bộ sức khỏe tính phí thành viên hàng năm." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu lạc bộ sức khỏe tính phí thành viên hàng năm." dịch sang tiếng anh là: The health club charges an annual membership fee .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login