"Càu nhàu với nỗ lực, cô ấy nâng tôi lên." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Càu nhàu với nỗ lực, cô ấy nâng tôi lên." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Càu nhàu với nỗ lực, cô ấy nâng tôi lên." tiếng anh câu này dịch: Grunting with effort, she lifted me up.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login