"Anh ta ở trong nước nóng vì anh ta không thể làm tốt các khoản nợ của mình." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Anh ta ở trong nước nóng vì anh ta không thể làm tốt các khoản nợ của mình." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta ở trong nước nóng vì anh ta không thể làm tốt các khoản nợ của mình." câu này tiếng anh là: He is in hot water because he can't make good on his debts.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.