"Sinh nhật cô ấy tôi đã mua cho cô ấy một cây đàn piano." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Sinh nhật cô ấy tôi đã mua cho cô ấy một cây đàn piano." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sinh nhật cô ấy tôi đã mua cho cô ấy một cây đàn piano." tiếng anh câu này dịch: For her birthday I bought her a piano.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login