"Máy bay trực thăng đã được sử dụng để giúp chống lại ngọn lửa." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Máy bay trực thăng đã được sử dụng để giúp chống lại ngọn lửa." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Máy bay trực thăng đã được sử dụng để giúp chống lại ngọn lửa." câu này tiếng anh là: Helicopters were used to help fight the blaze.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login