"Chúng tôi đã đi đến mục tiếp theo trong chương trình nghị sự." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng tôi đã đi đến mục tiếp theo trong chương trình nghị sự." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã đi đến mục tiếp theo trong chương trình nghị sự." câu này tiếng anh dịch: We went on to the next item on the agenda.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login