"Tôi đã lấy tập tin, và tất cả những gì tôi nhận được cho nỗi đau của mình là một cái nhìn bẩn thỉu từ Simon." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi đã lấy tập tin, và tất cả những gì tôi nhận được cho nỗi đau của mình là một cái nhìn bẩn thỉu từ Simon." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã lấy tập tin, và tất cả những gì tôi nhận được cho nỗi đau của mình là một cái nhìn bẩn thỉu từ Simon." câu này dịch sang tiếng anh:I fetched the file, and all I got for my pains was a dirty look from Simon.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login