"Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy những đứa trẻ đã trở nên vô hại." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy những đứa trẻ đã trở nên vô hại." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy những đứa trẻ đã trở nên vô hại." tiếng anh dịch: She was relieved to see the children had come to no harm.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login