"Rượu làm cô thấy nóng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Rượu làm cô thấy nóng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rượu làm cô thấy nóng." tiếng anh câu này dịch: The wine made her feel hot.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login