"Cây vĩ cầm cũ này là tài sản quý giá nhất của cha cô." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cây vĩ cầm cũ này là tài sản quý giá nhất của cha cô." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cây vĩ cầm cũ này là tài sản quý giá nhất của cha cô." tiếng anh dịch: This old violin had been her father's most treasured possession.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login