"Đã mười năm kể từ khi họ kết hôn." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đã mười năm kể từ khi họ kết hôn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đã mười năm kể từ khi họ kết hôn." dịch sang tiếng anh: It's been ten years since they married.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login