"Tôi bỏ động cơ chạy và chạy lại đóng cổng." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi bỏ động cơ chạy và chạy lại đóng cổng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi bỏ động cơ chạy và chạy lại đóng cổng." tiếng anh câu này dịch: I left the engine running and ran back to close the gate.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login