"Bức thư được đóng dấu bưu điện Iowa." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Bức thư được đóng dấu bưu điện Iowa." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bức thư được đóng dấu bưu điện Iowa." tiếng anh dịch: The letter was postmarked Iowa.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login